Forum Advokater

Susanne Ravn

Susanne Ravns billede

Profilinfo

Advokat (H)

Mere om Susanne

Jeg har mange års erfaring fra domstolene og som advokat med familie-, arve- og straffesager, mediation samt retssager generelt. Jeg anvender endvidere engelsk og spansk som arbejdssprog.
 
Besk...

Læs mere...

Jeg har mange års erfaring fra domstolene og som advokat med familie-, arve- og straffesager, mediation samt retssager generelt. Jeg anvender endvidere engelsk og spansk som arbejdssprog.

 

Beskikkelsesår: 2001

Møderet for landsret (år): 2011

Møderet for højesteret (år): 2016

 

Karriere:

Forumadvokater (kontorfællesskab) - 1. juli 2017.

ENP advokater - 1. juli 2016 - 30. juni 2017

Advokatfirmaet Ravn - 2008 - 2016

Dommerfuldmægtig ved danske byretter og konstitueret landsdommer ved Østre Landsrets - 2004 - 2007

Bosat i Vietnam. Projektkoordinater Legal Reform Project - 2001 - 2004

Dommerfuldmægtig ved danske byretter - 1994 - 2001

Bosat i Sydamerika. Herunder ansættelse på den danske ambassade og på en FN-organisation - 1991 - 1994

Fuldmægtig i Justitsministeret (Civilretsdirektoratet) og sekretær for Adoptionsnævnet - 1988 - 1991

Andre relevante informationer:

CVR nr. 31141834

Beskikket af det danske Justitsministerium og medlem af Advokatsamfundet.

Beneficeret ved retten i Roskilde

Retsmægler ved retten i Roskilde og Østre Landsret

Optaget på Statsforvaltningens liste over advokater, som kan modtage beskikkelse i sager om adoption uden samtykke.

Jeg har tegnet advokatansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler hos HDI Gerling. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Advokatfirmaet Susanne Ravn anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting.

Pengeinstitut: Danske Bank A/S, Klientkontonummer: 3409-3409803431