Forum Advokater

Morten Mark Østergaard

mmos billede

Profilinfo

Advokat (L)

Hent vCard for Morten

Mere om Morten

Morten rådgiver særligt indenfor kontrakter, offentlig ret, udbud og miljøret. Klienterne omfatter virksomheder, offentlige og selvejende institutioner, herunder kommuner, erhversskoler, gymnasier,...

Læs mere...

Morten rådgiver særligt indenfor kontrakter, offentlig ret, udbud og miljøret. Klienterne omfatter virksomheder, offentlige og selvejende institutioner, herunder kommuner, erhversskoler, gymnasier, og kirker samt privatpersoner. Morten har i den forbindelse opnået stor erfaring med offentlige og selvejende institutioner samt fondes salg af ejendomme.

Herudover bistår Morten en lang række grundejerforeninger indenfor spørgsmål om planlægning, servitutter, vejlovgivning mv.

Morten fører retssager ved domstolene, voldgiftssager samt sager ved Klagenævnet for Udbud, og har været bisidder i den såkaldte Skattesagskommission.

Morten har stor interesse for internationale relationer, og bistår i den forbindelse en række klienter i internationale sager. 

Herudover er Morten medlem af Danske Miljøadvokater, netværk for offentlig ret og forfatter til blandt andet Erhvervsjuridisk Tidsskrift