Forum Advokater

Allan Ohms

aos billede

Profilinfo

Advokat (H), Mediator, Partner

Mere om Allan

FAGLIG PROFIL

Advokat(H), partner i Forum Advokater

FAGLIGE MEDLEMSSKABER

Har i en årrække siddet i Advokatrådets erhvervspolitiske udvalg om fast ejendom og fagudvalg for tingsret, Erhver...

Læs mere...

FAGLIG PROFIL

Advokat(H), partner i Forum Advokater

FAGLIGE MEDLEMSSKABER

Har i en årrække siddet i Advokatrådets erhvervspolitiske udvalg om fast ejendom og fagudvalg for tingsret, Erhvervspolitisk udvalg vedrørende småsagsproces og retshjælp samt udvalg vedrørende advokatbranchens fremtid og udvalg for drift af advokatvirksomhed. Medstifter af brancheforeningen Danske Advokater, der repræsenterer ca. 5.000 advokater. I bestyrelsen for samme fra stiftelsen og til 2014. I repræsentantskabet 2008-2016.
Arbejder på at få fokus på advokatbranchen for at initiere omstilling af branchen til en aktiv og proaktiv frontløber indenfor de områder, hvor advokater kan gøre en forskel, hvis vi vel at mærke agerer på en måde, der svarer til den tid vi lever i.

Danske Arveretsadvokater
Danske Mediatoradvokater (bestyrelsesmedlem 2006-2008)
Juridisk Forening København
Juridisk Forening Roskilde
Roskilde Advokatforening
Autoriseret bobestyrer ved retten i Roskilde.
Retsmægler under Østre Landsrets retskreds og Retten i Roskilde.

HVEM ER JEG ?

I det følgende kan du læse lidt mere om hvem jeg er. Du er velkommen til at kontakte mig om spørgsmål – eller med kommentarer.

HVEM ER MINE KUNDER ?

Mine kunder er private og erhvervsfolk, foreninger, institutioner og virksomheder. Jeg er generalist og er omgivet af specialister i Forum Advokater.

Jeg tror mine kunder lægger vægt på, at jeg forsøger at være meget tilgængelig og også omgængelig. Hurtig, uden dog at være ufejlbarlig på dette vigtige område. Jeg forsøger at være for mine kunder, hvad Forum Advokater overordnet ønsker at være: mødested for løsninger.

Jeg søger løsninger for mine kunder, så vidt muligt ved at forebygge og ved at benytte forhandlingsvejen frem for retsvejen. Når det er sagt, så er jeg kompromisløs på mine kunders vegne. Jeg går langt sammen med mine kunder for at finde vej og løsninger. Og jeg bider mig fast og kæmper, når der skal kæmpes. Er ikke bange for at gå nye veje.

Mine kunder er indstillet på at betale mig for det arbejde jeg udfører. Jeg sælger ikke discountrådgivning.

Nogle kan lide det. De er mine kunder. Andre foretrækker det på en anden måde og de er ikke mine kunder. Dem der er mine kunder, har en stor plads i mit hjerte. Og det fornemmer jeg de er glade for at mærke.

MIT SYN PÅ ADVOKATOPGAVEN

Jeg arbejder som advokat med ledelse, mennesker og kommunikation. Som rådgiver for virksomheder, erhvervsledere og private. Særlig interesse for kommunikation, mediation, rets- og voldgiftssager, generationsskifte og erhverv og løsning af udfordrende opgaver.
Min indgangsvinkel til advokatopgaven er bred og holdningspræget. Jeg har lyst til at være med til at få mennesker og dermed virksomheder til at gro ud fra anerkendelsen af det enkelte menneskes unikke betydning.

SÆRLIGT OM MEDIATION

Mediation ligger mit hjerte nær. Det er den bedste måde at løse konflikter og stort at være med til at understøtte. Jeg laver mediation både for private og for erhverv. Indenfor privatområdet har jeg fået en særlig vigtig niche, idet jeg har rigtig mange opgaver for forældre, der er gået fra hinanden og har svært ved at finde ud af det med børnene. Disse sager er meget vigtige, fordi de handler om uskyldige børns muligheder for enten at få et relativt godt liv eller et liv markant præget af forældrenes konflikt.

Indenfor erhverv har jeg navnlig beskæftiget mig med at hjælpe ejerledere, herunder læger, tandlæger, revisorer, advokater om uenighed i samarbejdet.
Mediation læres i det virkelige liv og jeg har gennemført talrige mediationer fra få timer til mange dage. Fra to personer til 35. Min erfaring fra medvirken som retsmægler siden 2003 har givet mig en særlig indsigt i muligheden for at få løst en sag også selvom der er anlagt retssag og i ankesager selvom den ene part har fået medhold ved dm i byretten. Denne betydelige praktiske erfaring har givet mig en fantastisk fordel og jeg er meget taknemmelig for at Domstolstyrelsen netop har forlænget samarbejdet med mig for de næste fire år, idet jeg netop er blevet udpeget for femte gang i træk.

Uddannelsen som mediator er foregået siden 2001, da mediation for alvor kom til Danmark.

Det begyndte med et to-dages kursus med Susse Humle: Mediation: En sag - to vindere (2001)
Advokaternes Mediatoruddannelse (november 2002 – januar 2003).
Diverse efteruddannelse arrangeret af Advokatsamfundet, Mediationsinstituttet og Danske Mediatoradvokater.
Egen efteruddannelse i mediatorgruppe for 8 advokater (2005 – 2007).

Udpeget af Advokatrådet som retsmægler ved Retten i Roskilde (24. april 2003 til og med 8. november 2006).
Medlem af bestyrelsen for Mediatoradvokater (2006 - 2008).

Har skrevet en lang rækker artikler og kronikker om mediation.

Jeg har holdt og holder løbende foredrag om mediation (DJØF, Advokatsamfundet, advokatfuldmægtigforeninger, interne kurser, offentlige møder).

Medlem af Danske Mediatoradvokater og mediator på dennes mediatorliste.
Medlem af Mediationsinstituttet og mediator på dennes mediatorliste.
Udpeget af Mediationsinstituttet til mediationsopgaver.
Mediation for kunder i Forum Advokater.
Mediation for børn i konflikt.
Medforfatter til bogen ”Partsadvokatens rolle”. Denne bog beskriver partsadvokatens rolle i mediation, og giver således partsadvokater et bedre kendskab til mediation og et bedre grundlag for at forstå deres egen rolle både inden, under og efter mediationen. DJØFs forlag ISBN: 9788757424966.

UNDERVISNING OG KURSER

Har undervist i en årrække indenfor bestyrelsesarbejde, generationsskifte, fast ejendom, foreningsret, testamenter, ægtepagter, papirløses retsforhold, supervision, kreativitet, retorik for advokater og kommunikation samt netværksorganisation.
Deltaget som udvikler af Advokatsamfundets ny uddannelse af advokatfuldmægtige og som underviser på samme.
Holder løbende foredrag om mennesker og advokatbranchen samt faglige kurser.

SKRIBENTVIRKSOMHED

Har i en årrække skrevet om faglige, kulturelle og sociale emner i dags- og fagpresse, radio og TV.
Har været fast klummeskriver for Berlingske Business.
Skriver hver lørdag i Berlingske Business Private Penge. http://www.business.dk/privatoekonomi/brevkassen
Klummeskriver ved DJØF-bladet og Advokaten. Boganmelder ved forskellige tidsskrifter.Medforfatter til bogen ”Partsadvokatens rolle”. Denne bog beskriver partsadvokatens rolle i mediation, og giver således partsadvokater et bedre kendskab til mediation og et bedre grundlag for at forstå deres egen rolle både inden, under og efter mediationen. DJØFs forlag ISBN: 9788757424966.

HOLDER AF

Min familie. Mine holdspillerkollegaer og det vi sammen har skabt. Mennesker. Hotel Hunger. Lisa Ekdal. Big Fat Snake. Caroline Henderson. Leonard Cohen. Billie Holiday. TV2. Poul Krebs. Beatles. Paul McCartney.Niels Andersson. Vildnis. DAD. Dan Turèll. Nansensgade. Røde Mor. Benny Andersen. Sort Sol. Vivaldi. Schubert. Jette Torp. Kim Larsen. Hanne Boel. Frk. Smilla. Oluf Høst, Gudhjem, Bornholm, Vesterhavet. Swanerne. Anna og Michael Ancher. P. S. Krøyer. Hopper. Carsten Iversen. Henrik Høyer. Per Kirkeby. Don Carlos. Albert Einstein. Nikon. Happenings. Livet. Grækenland. Retzina. Rom. Italien. Roskilde. Fjorden. Amarone. Pratola. Abruzzo. Pratola. Montepulciano. Barolo. Solmodne tomater. Skrive. Ord. Tid. Nuet. Mulighederne. Erkendelsen af usikkerhed som et af virkelighedens grundvilkår som grundlag for individuel klarhed i valg af udviklingsretning, der på grundlag af værdiforestillinger åbner en vifte af muligheder for valg af nye fremgangsmåder i en dynamisk verden - uden tab af personlighed (se også under "citater" nedenfor). At bo på et kloster i Asissi, i en vingård i Umbrien, i Pratola Pelingna eller i Rom. Male. Skrive. Lys. Lyst. Lyset. Lysten. Himmelen. Vandet. Elementerne. Alting. Hjerter. Mit store billede af Paven med en rød tomat på næsen. Mit vægmaleri "Livets kvalitet - er hverdagen". Evnen og viljen til at lytte som udtryk for interesse og ægte respekt. Proaktivitet. Holdninger. Bevidsthed. Viljen til usikkerhed og tøven som led i den videre rejse. Kunst. Spillereglerne, som alle holdspillere hos os har skrevet sammen: humor, nytænkning, gensidig respekt, udvikling, kvalitet og engagement. Nu’et. At blive bedre.

HOLDER IKKE AF

Undertrykkelse, åndshovmod, tyranni, mennesker med stor magt uden respekt, ærbødighed og ægte forståelse for den magt de administrerer, penge som mål, kønsløs fremskrivning (sådanne magtfulde poster findes især indenfor politik, centraladministrationen, politiet, domstolene, pressen, finanssektoren og erhvervslivet); småborgerlighed og spidsborgerskaberi, reaktivitet, efterladenhed, dovenskab, folk der rækker fingeren i vejret mens andre taler, Karl-smarteri, bureaukrati, vanetænkning, manglende respekt for sig selv og hinanden, udenomssnak, selvhøjtidelighed, overfladefræs og ha-det-godt-nok-hed. Det bliver så negativt – læs hellere foranstående afsnit om det, jeg holder af.

CITATER

Jeg holder af citater. F.eks.:
”Det gode er det fremragendes værste fjende”.
Jim Collins
"Hvis vi er alene, må det da være meningen, at vi skulle spille en mere nobel rolle, end den, der for tiden er tale om på vor plagede klode ".
Tor Nørretranders i bogen Frem i tiden
"Between stimulus and response,
one has the freedom to choose ."
Steven Covey
"Den enkelte er kommet for meget i centrum. Tilværelsen er forunderlig stor og rig, men ikke hvis man gør sig selv til det mest interessante. Rigdommen i tilværelsen ligger i, at man kun er en del af den. Man indgår, men man er ikke centrum. Det er noget af det, man møder i kunsten. En menneskelig oplevelse, et menneskeligt nærvær og ømhed for livet, som en stor kunstner er i stand til at give videre til os andre som en stafet. Når man bliver ældre, finder man ud af, at alt skal slippes og afleveres igen. Glæden ligger i at være berørt af det smukke, af det vidunderlige. Sådan tænker jeg tit. At man har haft del i det. Så kan man ikke kræve mere ".
Hans Edvard Nørregård-Nielsen
i interview med Marianne Juhl, JyllandsPosten, 31. oktober 1999
"At forstå verden er jo forbandet relevant for mange mennesker. De fleste folk i dag går rundt og bærer på så megen kraft, energi og idéer. De kunne udvikle disse ideer, og bruge deres energier til at tage mere kontrol over deres egne liv: Men der er en frygt – og dette gælder især i Skandinavien – for at mislykkes, og denne frygt er så meget større end viljen til at ville lykkes. Og derfor sidder så mange mennesker fast, selvom de har et enormt potentiale: Hvis man for det første kan hjælpe dem ved at give dem kundskab og for det andet kan indgyde dem mod, så er man kommet langt. Og når man hører det er lykkedes, så bliver man glad…Hvis ikke virksomheder er organiseret på medarbejdernes præmisser, kan de ikke tiltrække de bedste talenter ".
Johan Ridderstråle på Basecamp i København i sommeren 2000
"Be the change that you want to see in the world ."
Gandhi
"Jeg giver ikke meget for autoriteter. Det imponerer ikke mig, at der på min gårdsplads står 30 mand, der tilsammen har læst på Århus universitet i 200 år. Almindelig sund fornuft er ofte vigtigere at holde sig til."
Landmand Karl Th. Kristensen, interview i JP 22.10.2000 (da han i landsretten efter fire års kamp fik den ekspropriationserstatning, han havde krævet)
"Nu. Det er altid nu. Nu-et er uendelighedens tidsmåler, vores navlestreng til evigheden og universet. Fra fødsel til død bevæger vi os i en kædereaktion af nu-er, der hver især spalter vores bevidsthed i fortid og fremtid. Nu betyder liv. At være i live. Alt levende lever nu. Alt hvad der sker, sker nu. Vi lever i nu-tiden, underkastet nu-ets nedtælling mod døden. Nu-et er både livets og dødens redskab. I nu-et forenes liv og død og smelter sammen til et glimt af evigheden. Denne fornemmelse af evighed, nu-oplevelsen, kan opstå spontant, f.eks. i dyb koncentreret leg, ved selvforglemmende arbejde eller i forelskelsens første paradis. Nu-oplevelsen fremkalder en euforisk tilstand, en slags lykkefølelse. Nu-et spejler livets strålende skønhed i al dens uhåndgribelige flygtighed. Nu-et minder os om, at tiden går, og at sekundviserens stankelben vil overleve os. At vi ikke lever evigt, men at det evige liv er lige nu ".
Kirsten Thorup om "nu" i Brøndums Encyklopædi
"Den dag jeg ikke tør være naiv og tillidsfuld uden helt speciel grund - den dag jeg ikke tør risikere en fiasko ikke tør risikere at kvaje mig - ikke tør risikere at blive til grin - den dag behøver jeg ikke at lægge mig til at dø. Døden er indtruffet, begravelsen har blot ikke fundet sted endnu !"
Birthe Kirk
"Hold yourself responsible
for a higher standard than
anybody else expects of you.
Never excuse yourself.
Never pity yourself.
Be a hard master to yourself
and be lenient to everybody else ."
Henry Ward Beecher

PRIVAT

Jeg bor i Roskilde. Gift i Rom med min dejlige hustru Susanne, der er sygeplejerske og foredragsholder. Tre skønne børn, Rasmus (30), Julie (27) og Frida (20). Jeg har ingen hund, men en dejlig kat, Holger (4). Går ind imellem med slips. Ror kajak. Vinterbader. Løber til og med Erimitageløbet. Fitnessmotion. Filosoferer og mediterer. Skriver. Maler. Fotograferer.