RISIKOTJEK AF DIN VIRKSOMHEDS
JURIDISKE SITUSTION

Inden mødet beder vi dig tage stilling til, hvad du ønsker, at vi skal se nærmere på, f.eks. personaleforhold, kontraktforhold, forsikringsforhold eller selskabsretlige forhold.

Vi anbefaler et risikotjek, fordi vi ofte oplever, at det kan forebygge uheldige juridiske situationer.

Risikotjekket varer en time.

<< TILBAGE