ONLINE INKASSOSERVICE

På Forum Advokaters hjemmeside kan du oprette dine inkassosager online i vores sagsbehandlingssystem.

Der er ingen begrænsninger i antallet af sager, men de skal alle opfylde følgende krav:
1. Kravet må ikke være mere end 1 år gammelt
2. Skyldner må ikke have protesteret mod kravet
3. Du skal have sendt en rykker med inkasso-varsel til skyldner

Hvis de krav er opfyldt, tager vi skyldner til inkasso. Betaler skyldner kravet, enten helt eller delvist, afregner vi sagen med takstmæssige inkassoomkostninger.

Hvis skyldner ikke reagerer, kontakter vi dig omkring det videre forløb, herunder om du ønsker sagen standset, eller om den skal overgå til inddrivelse ved domstolene. Vælger du at standse sagen, afregner vi sagen uden beregning. Det betyder, at den forgæves inkasso ikke har kostet dig noget.

<< TILBAGE