Forum Advokater

Virksomhedsledelse, bestyrelsesarbejde og corporate governance

Kapitalselskaber er udtryk for en juridisk konstruktion. Det er derfor nødvendigt, at fysiske personer leder og handler på selskabets vegne. Retsordenen opstiller rammer for ledelsen af aktie- og anpartsselskaber, og i forbindelse med den nye selskabslov er der åbnet nye muligheder for ledelsesstruktur, hvilket der redegøres for nedenfor.

Specialister