Forum Advokater

Corporate Social Responsibility (CSR)

Følgende udsagn udtrykker de værdier, som ligger til grund for vores CSR-politik.

  • Vi efterlever og fremmer menneskerettighederne
  • Vi skaber de bedste rammer for vores medarbejdere
  • Vi minimerer vores bidrag til klimaændringer
  • Vi bidrager positivt til det samfund, vi opererer i

I vores udmøntning af disse værdier lægger vi vægt på, at der er proportionalitet mellem på den ene side de hensyn, som vi ønsker at varetage gennem CSR-politikken og på den anden side hensynet til at drive en effektiv advokatvirksomhed, hvor vi ikke går på kompromis med kvaliteten og vores klienters behov.