Forum Advokater

Retsbeskyttelse af software

Grundlæggende er der tale om to former for retsbeskyttelse af software.

For det første indeholder ophavsretsloven en særlig bestemmelse om beskyttelse af EDB-programmer. Forudsat at de almindelige betingelser for ophavsret efter ophavsretsloven er opfyldt vil software derfor være beskyttet. Der er tale om beskyttelse af kilde- eller objektkode og brugergrænseflader. For databaser gælder en særlig beskyttelse i ophavsretsloven.

For det andet kan der være etableret en aftalemæssig beskyttelse af software.

Rettighederne til softwaren kan overdrages. Der er imidlertid stor forskel på, om alle rettigheder til softwaren overdrages eller om der alene erhverves en ret til at benytte et eksemplar af det erhvervede program. I det første tilfælde vil køberen som udgangspunkt have ret til at foretage ændringer i softwaren, mens der i det andet tilfælde normalt ikke vil være ret til at foretage ændringer.

Overdragelsen af rettigheder sker ofte ved licensaftaler. På standardsoftware ses ofte såkaldte ”click”-licenser, hvor licensaftalen anses for indgået, når køberen ved at sætte et flueben i en tjekboks har bekræftet at han accepterer licensbetingelserne. Et andet eksempel er de såkaldte ”wrap”-licenser, hvor brugeren ved at bryde indpakningen til programmet har accepteret licensbetingelserne.

For større programløsninger vil der dog normalt blive underskrevet en egentlig licensaftale.

For specialudviklede programmer vil der oftest blive indgået en leveringsaftale. Her kan køberen søge sine rettigheder sikret ved at få løbende deponering af kildekoden til softwaren.

Stikord: 
Software, beskyttelse
Softwarelicens
Licensaftale
Databasebeskyttelse
IT, retsbeskyttelse