Forum Advokater

Ledelsesstruktur

I aktie- og anpartsselskaber skal man være opmærksom på de muligheder, som lovgivningen indeholder med hensyn til valg af selskabets ledelsesstruktur.

For så vidt angår anpartsselskaber har det hidtil været muligt, at selskabet blev ledet af en bestyrelse, uden at selskabet samtidig havde en direktion. Dette er ikke længere muligt. Det følger af den nye selskabslov, at ledelsen i et ApS skal bestå af en direktion, mens den kan bestå af en direktion og en bestyrelse, eller en direktion og et tilsynsråd.

Hvad angår aktieselskaber er der ikke samme valgfrihed. Mens ledelsen i et anpartsselskab kan bestå af en direktion alene, stilles der i selskabsloven krav om, at ledelsen i et aktieselskab skal bestå af en direktion og en bestyrelse, eller en direktion og et tilsynsråd.

Fælles for de ledelsesstrukturer, som fremover vil kunne vælges er blandt andet, at selskabet altid ledes af en direktion. Endvidere indføres der mulighed for et nyt ledelsesorgan i form af tilsynsrådet, som kan anvendes i både aktie- og anpartsselskaber i stedet for en bestyrelse.

Selskabsloven sondrer mellem det centrale og det øverste ledelsesorgan. Det centrale ledelsesorgan er bestyrelsen. Har selskabet ikke en bestyrelse, udgør direktionen det centrale ledelsesorgan – også selvom selskabet har et tilsynsråd. Det øverste ledelsesorgan er bestyrelsen. Findes kun en direktion, er det direktionen. Består selskabets ledelse af en direktion og et tilsynsråd, udgør tilsynsrådet det øverste ledelsesorgan.

Stikord: 
ledelsesstruktur

Specialister