Forum Advokater

IT-kontrakter

En IT-kontrakt kan vedrøre anskaffelser af IT udstyr eller aftaler om løbende samarbejde. Anskaffelsesaftalerne kan dreje sig om simple anskaffelser af hyldevare eller komplekse aftaler om udvikling af ERP- eller CRM-systemer samt store websystemløsninger. Som eksempel på aftaler vedrørende løbende samarbejder kan nævnes: driftsopgaver, outsourcing, hosting, vedligeholdelses- og supportaftaler.

Standardkontrakterne K01 - for kortvarige it-projekter og K02 - for længerevarende it-projekter benyttes ofte. Generelt skal der også ved brug af standardaftaler tages stilling til en række konkrete juridiske forhold, og derfor kan den endelige aftale i nogle situationer ligge langt fra det udgangspunkt, som blev taget i standardkontrakten. Hvor der ikke er tale om anskaffelser foretaget af en offentlig virksomhed, vælger parterne ofte at udvikle aftalegrundlaget fra bunden.

IT-kontraktretten omfatter såvel aftaleretlige, køberetlige som entrepriseretlige aspekter.

Større IT projekter er meget ofte faseopdelte, hvilket naturligvis skal afspejles i kontrakten.

I udviklingsprojekter har kravspecifikationen en helt central rolle. Systemtest i udviklingsfasen og i forbindelse med levering vil blive foretaget på baggrund af de specifikationer, som fremgår af kravspecifikationen. Det er derfor vigtigt, at køberen er meget præcis i formuleringen af sin kravspecifikation. Har køberen ikke tilstrækkelig teknisk viden til at formulere tekniske krav, kan køberen overveje at formulere en funktionel kravspecifikation, hvor køberen i stedet beskriver, hvilke funktioner systemet skal kunne udføre.

Det er vigtigt, at aftalen klart og utvetydigt beskriver, hvilke betingelser der skal være opfyldt, for at der kan ske overtagelse af systemet. Ofte stilles der krav om, at der skal foretages en intern test af systemet hos leverandøren og herefter en egentlig installationsprøve hos køberen, straks efter, at systemet er opsat hos leverandøren.

Det kan aftales, at der ydermere skal gennemføres en driftsprøve, efter at systemet er sat i drift.

Aftaler vedrørende den løbende vedligeholdelse af systemet giver ikke sjældent anledning til tvister. Et ofte forekommende problem er spørgsmålet om, hvorvidt køberen har ret til at få installeret opdateringer til systemet uden at skulle betale herfor. En køber bør være opmærksom på, om han får ret til vederlagsfri installation af nye versioner eller blot nye releases.

I forbindelse med offentlige IT indkøb spiller udbudsretten en særlig rolle. Udbudsretten er beskrevet nærmere under konkurrence- og udbudsret.

Stikord: 
IT-kontrakt
Softwareudvikling
IT-kontrakter, udbud af