Forum Advokater

Hotline

Billede: 

 

Hotline til 14 advokater

FÅ DIN EGEN HOTLINE TIL 14 ADVOKATER - FOR 5 KRONER OM DAGEN FÅR DU:

>  Online inkasso-service
>  Indberetning af dårlige betalere
>  To timers juridisk telefonrådgivning om din virksomheds udfordringer
>  Fordelagtige priser, hvis vi skal gå i retten for dig
>  Gennemgang og risikotjek af din virksomheds juridiske situation

ONLINE INKASSOSERVICE
På Forum Advokaters hjemmeside kan du oprette dine inkassosager online i vores sagsbehandlingssystem. Der er ingen begrænsninger i antallet af sager, men de skal alle opfylde følgende krav:

1. Kravet må ikke være mere end 1 år gammelt

2. Skyldner må ikke have protesteret mod kravet

3. Du skal have sendt en rykker med inkassovarsel til skyldner

Hvis de krav er opfyldt, tager vi skyldner til inkasso.Betaler skyldner kravet, enten helt eller delvist, afregner vi sagen med takstmæssige inkassoomkostninger.Hvis skyldner ikke reagerer, kontakter vi dig omkring det videre forløb, herunder om du ønsker sagen standset, eller om den skal overgå til inddrivelse ved domstolene. Vælger du at standse sagen, afregner vi sagen uden beregning. Det betyder, at den forgæves inkasso ikke har kostet dig noget.

INDBERETNING AF DÅRLIGE BETALERE I DEBITORREGISTRET
Uden omkostninger indberetter vi dine dårlige betalere i Debitorregistret.Vi samarbejder også med RKI, og det betyder, at vi kan indberette dine dårlige betalere i RKI-registret for kun 50 kr. per sag. Forum Advokater opnåede i 2005 Debitorregistrets certificering som de første i landet.

JURIDISK HOTLINE
Med juridisk hotline får du adgang til op til 2 timers telefonisk rådgivning om året, og vi stiller ingen begrænsninger i de spørgsmål, du kan stille.Hvis vi ikke kan løse dit problem med telefonisk rådgivning, får du naturligvis et uforpligtende overslag på egentlig sagsbehandling.Hos Forum Advokater har vi solid erfaring med rådgivning af virksomheder og selvstændige erhvervsdrivende – fra de helt små til de helt store.
Langt de fleste af vores 20 jurister er specialiseret inden for et eller flere retsområder, som spænder bredt fra virksomhedshandler til selskabsret, køb og salg af fast ejendom, familieret og inkasso.Hos os er du sikret solid og professionel vejledning.

FORDELAGTIGE PRISER PÅ RETSLIG INKASSO
Hvis du ønsker, at din sag skal fortsættes med retslig inkasso, får du fordelagtige priser med et abonnement hos Forum Advokater.

Formålet med retslig inkasso er i første omgang at få domstolenes accept af, at skyldner rent faktisk skylder dig pengene, og der- efter – hvis skyldner stadig ikke betaler – at få fogedretten til at afhøre skyldner om skyldners økonomi, herunder foretage udlæg i skyldners ejendele med henblik på tvangssalg.
De omkostninger, der er forbundet med at køre retslig inkasso bliver pålagt skyldner, men hvis skyldner ikke betaler, er det i første omgang dig, der kommer til at lægge beløbet ud.Har skyldner indsigelser mod kravet, vil du blive kontaktet, idet sagen hos domstolene vil overgå fra en inkassosag til en retssag. Vi kan i den forbindelse tilbyde dig rådgivning om sagens videre forløb samt føre den for dig, hvis du ønsker det.

RISIKOTJEK AF DIN VIRKSOMHEDS JURIDISKE SITUATION
Inden mødet beder vi dig tage stilling til, hvad du ønsker, at vi skal se nærmere på, f.eks. personaleforhold, kontraktforhold, for- sikringsforhold eller selskabsretlige forhold.Vi anbefaler et risikotjek, fordi vi ofte oplever, at det kan forebygge uheldige juridiske situationer. Risikotjekket varer en time. 

DET SIGER VORES KUNDER OM HOTLINE

ELMA POS & DATA A/S:
Forum Advokaters online løsning er nem, prisbillig og lige til at gå til.

REPHACO CLEANING APS:
Vi har valgt Forum Advokaters hotline-løsning, fordi der altid er en advokat med specialviden, som er parat til at hjælpe.

GLISTRUP FILM A/S:
Hotline guider os altid hurtigt i den rigtige retning.

WP KØD A/S:
Online-løsningen giver os tryghed og sikkerhed for, at vores sager behandles effektivt og seriøst.

BYGMA A/S:
Vi opnår hurtigt og effektivt, at sagerne tages til inkasso uden omkostninger.

HUSSVAMP LABORATORIET APS:
Som abonnementskunde er jeg glad for, at systemet er fleksibelt – så kan jeg bruge det, når det passer mig.