Forum Advokater

COP-rapporter

Forum Advokater har tiltrådt FNs Global Compact-program hvilket blandt andet betyder, at vi har forpligtet os til at gøre en målrettet indsats inden for Global Compacts fokusområder; menneskerettigheder, arbejdsmiljø, miljø og antikorruption. Samtidig skal vi én gang om året afrapportere overfor FN (en COP-rapport).

I COP-rapporten (communication on progress-rapport) beskrives de tiltag, som er iværkssat, og de forventninger, der er til det kommende år indenfor fokusområderne.

Forum Advokater indleverede sin første COP-rapport i december 2010. Nedenfor har du mulighed for at læse COP-rapporterne til dato.

BilagStørrelse
COP-rapport 2015138.77 kB
COP-rapport 2014139.29 kB
COP-rapport 20131.05 MB
COP-rapport 20123.92 MB
COP-rapport 2011855.19 kB
COP-rapport 20104.6 MB